De verplichte technische onderzoeken bij de verkoop van een huis

Bij de verkoop van een huis dat een fosse septique heeft, dus niet is aangesloten op de openbare riolering, moet sinds 2011 een verklaring worden geleverd dat de installatie is gekeurd. Zo'n verklaring heeft een geldigheid van drie jaar en vermeldt eventueel welke tekortkomingen er zijn. De kosten daarvan kunnen naar keuze worden gedragen door de verkopende eigenaar of in mindering worden gebracht van de koopsom. De controles worden uitgevoerd door de Spanc, Service public d'Assainissement non collectif. De kosten van een diagnose liggen rond de € 120. Het is de bedoeling dat alle onderzoeken (asbest, termieten, lood, natuurlijke risico's, alsmede de nieuwe) in één dossier worden gebracht en gevoegd bij het voorlopig koopcontract.

Type onderzoek

Categorieën

onroerend goed 

Geldigheidsduur

Tijdstip van levering

documenten

Onderzoeksbureau

Asbest

Huizen waarvoor een bouwvergunning is verleend vóór 01.07.1997

Onbeperkt en 3 maanden als asbest in slechte staat is aangetroffen

Bij voorkeur bij de ondertekening van de compromis de vente

Controle door een gecertificeerde onderzoeker

Lood

Huizen gebouwd vóór 01.01.1949 (in verf, niet in aan- en afvoerpijpen)

Onbeperkt als geen lood is gevonden of als de concentratie onder de grens blijft. Anders: 1 jaar

Bij de ondertekening van de compromis de vente

Controle door een gecertificeerde onderzoeker

Termieten

Huizen die liggen in een door de prefectuur vastgesteld besmet gebied

6 maanden

Bij de ondertekening van de compromis de vente

Controle door een gecertificeerde onderzoeker

Risicovolle gebieden

Huizen die liggen in een zone waar natuurlijke risico's bestaan (wateroverlast, aardbeving)

 

6 maanden

Bij de ondertekening van de compromis de vente

Verkoper moet verklaring leveren, afgegeven door het gemeentehuis

DPE, Diagnostic immobilier de performance énergétique

Alle huizen

10 jaar

Bij de ondertekening van de compromis de vente

Controle door een gecertificeerde onderzoeker

Gas

In huizen waar de installatie ouder is dan 15 jaar

 

3 jaar

Bij de ondertekening van de compromis de vente

Controle door een gecertificeerde onderzoeker

Elektriciteit

Per 1 januari 2009: in huizen waar de installatie ouder is dan 15 jaar

 

3 jaar

Bij de ondertekening van de compromis de vente

Controle door een gecertificeerde onderzoeker

Fosse septique 

Per 1 januari 2011

3 jaar

Bij de ondertekening van de compromis de vente

Controle door de Spanc

 

< Terug naar overzicht